Promenáda v kloboucích

Sdružení pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci ve spolupráci se zámkem Potštejn a zámkem Doudleby n. O. a občanskými sdruženími  Má vlast - můj domov o. s. Záměl a Okrašlovacím spolkem v Potštejně, o. s. si vás dovoluje pozvat na "Promenáda v kloboucích".

Akce bude zahájena na zámku Doudleby nad Orlicí 

v červenci 2018. Bližší termín pro vás připravujeme.


Trasa promenády vede z Doudleb n.O. krásnou cestou podél Orlice do Záměle, kde v hostinci U Karla IV. bude připraveno malé překvapení. Promenáda bude ukončena na zámku Potštejn, kde po 16 hodině proběhne vyhodnocení nejlepších klobouků s předáním hodnotných odměn a bude zde i velké fotografování. Nebude chybět možnost občerstvit se v naší zámecké cukrárně.

 

Podmínky pro vyhodnocení nejlepších klobouků jsou:

Klobouk musí být umístěn na vaší hlavě. Výhodou je originální ruční výroba nebo vlastní dozdobení. Preferujeme klobouky krásné, veliké, barevné a neobvyklé. Pánové se nemusí bát, pěkný cilindr, buřinka či sombrero má také šanci zvítězit.
Tak neváhejte, pokryjte si vaše hlavy a vydejte se na promenádu.

Kontaktujte nás

Zámek Potštejn, Jarníkova 1
517 43 Potštejn

Provoz, program:
mobil: +420 728 939 028
mobil: +420 731 764 380
e-mail: zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz

Hotel: 
mobil: +420 702 188 769
e-mail: zamekpotstejn@zamekpotstejn.cz

Zámek Potštejn v médiích

Toulavá kamera 2009
Toulavá kamera 2011
Památkový inspektor na Zámku v Potštejně
iVysílání