5., 12. a 19. prosince - Betlémský příběh

adventní soboty - 5.,12. a 19. prosince 2015

Návštěvníci zámku se v tomto adventním čase dozvědí informace o tradičních vánočních zvycích a prožijí betlémský příběh, který vysvětluje původ tradic vánočních svátků. Návštěvníci zámku si zároveň během betlémského putování uvědomí, že vánoce nejsou jen o velkém množství dárků, stresu a vánočním úklidu, ale o lásce k bližnímu, pocitu radosti a zastavení se od běžného pracovního shonu.

Tato již tradiční prohlídka zámeckých interiérů vyzdobených ve vánočním duchu a duchu tradic staročeských vánočních zvyků je vždy velmi vyhledávaná ať již mateřskými školami, základními školami či školami středními z blízkého i dalekého okolí. Samozřejmě je vyhledávaná jak generacemi dříve narozenými, tak i rodinami s dětmi, kdy zejména nejmenší návštěvníci se k nám každoročně rádi vracejí. Nevšední kulturní zážitek je určený opravdu pro každého.

Zámek Potštejn ožívá každou adventní sobotu odpoledne. Už se na Vás těšíme!

Rezervace nutná (tel:728 939 028).

Zakončením adventní soboty je vždy vánoční koncert na nádvoří zámku.